Privacy/ AVG bepalingen De Schans

Ski & Snowboardclub De Schans, gevestigd aan onderstaand adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ski & Snowboardclub De Schans

Ariekesweg 1

5401 XR Uden

0413 267 176

www.deschans.nl

info@deschans.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ski & Snowboardclub De Schans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

·                  Voor- en achternaam

·                   Geboortedatum

·                  Adresgegevens

·                  Telefoonnummer

·                  E-mailadres

·                  Bankrekeningnummer

·                  Wedstrijdlicentie

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Etnische afkomst (middels foto ledenpas)
 • Gezondheid en medische informatie indien van toepassing voor het lidmaatschap of deelname aan lessen

 

Ski & Snowboardclub De Schans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie lidmaatschap
 • Facturering lidmaatschap
 • Uitbetaling vrijwilligersvergoeding en salaris
 • Planning van ski- en snowboardlessen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verplicht lidmaatschap voor de Nederlandse Skivereniging
 • Ski & Snowboardclub De Schans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deschans.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

De website van Ski & Snowboardclub De Schans gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Ski & Snowboardclub De Schans analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Ski & Snowboardclub De Schans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Algemene persoonsgegevens: richtlijn maximaal 2 jaar volgens Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens (foto ledenpas (etnische afkomst) en blessures/ gezondheid indien van toepassing): richtlijn maximaal 2 jaar volgens Autoriteit Persoonsgegevens
 • Gegevens t.b.v. de financiële administratie: 7 jaar volgens fiscale wetgeving
 • Camerabeelden: maximaal 4 weken (reden en uitzonderingen zie protocol camerabeelden)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ski & Snowboardclub De Schans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ski & Snowboardclub De Schans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deschans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ski & Snowboardclub De Schans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deschans.nl

 

Ski & Snowboardclub de Schans dd. 24 augustus 2020.