Op deze pagina vind u diverse stukken tbv de ALV. Mocht u vragen hebben mbt de financiën is er een half uur voor de vergadering de gelegenheid om in de bestuurskamer vragen te stellen. De penningmeester zal je te woord staan en je vragen beantwoorden. Ook zullen de vragen en antwoorden waar mogelijk in de ALV meegenomen worden.

We zien jullie allemaal graag op de ALV op woensdag 1 november om 20:00.

  • Notulen 04-04-2023
  • Exploitatieoverzicht
  • Inkomstenoverzicht