Om een lidmaatschap aan te gaan gelden een aantal regels, te weten:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Indien niet tijdig wordt opgezegd (uiterlijk 31 maart) wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 seizoen.
  • Betaling van het lidmaatschap kan voor bestaande leden:
  • Voor 31 juli middels overboeking op ons IBAN nummer NL41 RABO 0151 979 499
  • Bij herhaaldelijk niet tijdig betalen kan tot ontzetting van het lidmaatschap leiden.
  • Bij nieuwe leden geldt dat junioren leden zijn die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt bij het aangaan van het lidmaatschap.
  • Voor bestaande leden geldt de peildatum van 1 mei. Leden die op deze datum de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt zijn junior leden.
  • Opzeggingen kunnen geschieden via email of per reguliere post.
  • Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor einde seizoen zijnde 31 maart binnen te zijn onder vermelding van Pasnummer en/of lidnummer, naam en woonplaats.
  • Lidmaatschapspassen zijn niet overdraagbaar, bij overtreding kan het bestuur besluiten de pas in te nemen. Recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld is hierbij dan niet van toepassing.

AANMELDEN LIDMAATSCHAP
Vul onderstaand formulier in en druk op versturen. Er wordt dan via de mail of telefonisch contact met je opgenomen om alles verder in orde  te maken.